BRAND

Hos AFM Rådgivende Ingeniører A/S er vi certificeret i brandrådgivning. Vi tilbyder rådgivning om brandtekniske løsninger, der er med til at skabe tryghed i projektet, uanset projektets størrelse.

Sikkerheden i fokus

Hos AFM Rådgivende Ingeniører A/S er vi certificeret brandrådgivere i brandklasse 2, BK2. Vi kan desuden tilbyde certificeret rådgivning i brandklasse 3-4, BK3-4, via vores faste samarbejdspartnere.

I forbindelse med byggesagsbehandlingen skal byggeriet indplaceres i en brandklasse. AFM hjælper gerne med afklaring af hvilken brandklasse byggeriet skal indplaceres i og kan tilbyde at udarbejde start- og sluterklæringer og andet nødvendigt materiale.

AFM har bred erfaring med brandrådgivning og brandtekniske gennemgange. Vi tilbyder brandtekniske gennemgange af ejendomme med henblik på at forbedre brandsikkerheden. Vanløse branden i marts 2022 har foranlediget, at mange ejer- og andelsboligforeninger ønsker at få udført en gennemgang af de brandtekniske forhold med henblik på at sikre ejendommen. Forsikringsselskaber kan også stille krav om gennemgang med henblik på at fastlægge forsikringspræmien.