BRAND

Hos AFM Rådgivende Ingeniører A/S er vi certificeret i brandrådgivning. Vi tilbyder rådgivning om brandtekniske løsninger og vejledning, der er med til at skabe tryghed i projektet, uanset projektets størrelse.

Sikkerheden i fokus

Brandsikkerhed har igennem årene udviklet sig fra at være ren opslag, til en mere funktionsbaseret analyse af forholdene. Ved at lade den brandtekniske rådgivning indgå allerede i projekteringsfasen, får du en mere optimal løsning mht. bygningens funktion og design.

Vi tilbyder generelt brandtekniske vurderinger af enkeltkonstruktioner og hele byggerier, og udarbejder brandtekniske redegørelser og strategiplaner, samt drift- og vedligeholdelsesplaner for brandtekniske installationer.

 

Funktionsbaseret analyse

Ved en funktionsbaseret brandanalyse er der overordnet set tale om en vurdering af de opstillede forudsætninger for brand, herunder bl.a.:

 

Større arkitektonisk frihed

I modsætning til tidligere brandteknisk rådgivning, følger der med den funktionsbaseret analyse hovedsageligt to fordele. Dels en større frihed til indretning og arkitektonisk udformning, og dels at de valgte passive og aktive brandtiltag kan optimeres økonomisk til glæde for bygherre.

 

Baggrund

I kraft af uddannelsen som Master i Brandsikkerhed, er vi godt rustet til at forestå de nødvendige brandtekniske analyser og tiltag, som bedst muligt sikrer bygningen og dens brugere i tilfælde af brand.