BRAND

Hos AFM Rådgivende Ingeniører A/S er vi certificeret i brandrådgivning. Vi tilbyder rådgivning om brandtekniske løsninger og vejledning, der er med til at skabe tryghed i projektet, uanset projektets størrelse.

Sikkerheden i fokus

Der er i dag et krav om, at der i forbindelse med en byggesagsbehandling skal udarbejdes et projekt af en certificeret brandrådgiver. AFM Rådgivende Ingeniører har den faglighed og er certificeret i Brandklasse 2.

Vi foretager brandtekniske projekter iht. bygningsreglementet, men også gennemgang af ejendomme med henblik på at sikre ejendomme. Vanløse-branden i marts 2022 har foranlediget, at mange ejerforeninger og andelsforeninger ønsker en gennemgang af de brandtekniske forhold med henblik på at sikre ejendommen. Forsikringsselskaber kan også stille krav om gennemgang med henblik på at fastlægge forsikringspræmien.

AFM Rådgivende Ingeniører råder over en faglighed i forbindelse med brand, herunder en master i brandsikkerhed.