BYGGESTYRING & tilsyn

Byggestyring omfatter styring og koordinering af de involverede parter i udførelsesfasen. Tilsyn sikrer at byggeriet opnår den ønskede kvalitet.

Byggeri til tiden

Et byggeprojekt er ofte en kompleks proces, hvor enkelte beslutninger kan have vidt rækkende konsekvenser; det er her at kompetent og erfaring byggestyring kommer ind i billedet.

Med professionel byggestyring kan du få hjælp til følgende opgaver:

  • Koordinering af samarbejde mellem faggrupper, det vil sige arkitekter, ingeniører, entreprenører og leverandører
  • Afholdelse af byggemøder
  • Opfølgning på budgetter
  • Opfølgning på tidsplaner
  • nspektion og tilsyn, hvor det sikres at arbejdet udføres i overensstemmelse med de godkendte planer og standarder. Dette kan også indebære håndtering af eventuelle ændringer eller udfordringer, der opstår undervejs.
  • Planlægning og opfølgning på sikkerhed og sundhed på byggepladsen
  • Afleveringsforretning og mangelafhjælpning.

Når du vælger os til at stå for byggestyring og tilsyn får du en partner, der har alsidig erfaring med byggestyring samt viden indenfor alle ingeniørdiscipliner, der er suppleret med efteruddannelse i byggejura, byggeledelse og økonomistyring.

Omfang og indhold tilpasses hvert byggeprojekt i samarbejde med bygherre, øvrige rådgivere og evt. entreprenøren.

Sikkerhed og sunDhed

Sikkerhed og sundhed på byggepladsen er af stor vigtighed både for den enkelte medarbejder, men også for sikre et sundt og godt arbejdsmiljø til fremme for arbejdet og byggesagen.

Det er bygherre som er ansvarlig for koordinering af sikkerhed og sundhed, som skal tænkes med ind i projekteringen af byggeriet, indretning af byggepladsen og ledelses af sikkerhedsarbejdet på byggepladsen.

AFM råder vi over flere godkendte sikkerhedskoordinatorer som kan hjælpe dig sikker i mål med denne opgave.