BYGGESTYRING & tilsyn

Byggestyring omfatter styring og koordinering af de involverede parter i udførelsesfasen. Tilsyn sikrer at byggeriet opnår den ønskede kvalitet.

Byggeri til tiden

Et byggeprojekt er ofte en kompleks proces, hvor enkelte beslutninger kan have vidt rækkende konsekvenser, det er derfor vigtigt med kompetent og erfaring byggestyring.

Hos AFM Rådgivende Ingeniører A/S kan byggestyring omfatte forskellige emner f.eks:

  • Koordinering mellem faggrupper, arkitekter, ingeniører, entreprenører og leverandører
  • Afholdelse af byggemøder og byggepladsstyring
  • Sikkerhed og sundhed
  • Tilsyn
  • Tid og økonomistyring
  • Afleveringsforretning og mangelafhjælpning.

Omfang og indhold tilpasses hvert byggeprojekt i samarbejde med bygherre, øvrige rådgivere og evt. entreprenøren.  

Medarbejderne hos AFM har alsidige erfaringer, med byggestyring af mange artede byggeprojekter, baseret på uddannelser indenfor alle ingeniørdiscipliner, suppleret med efteruddannelse omkring byggejura, byggeledelse og økonomi styring.

I kraft af uddannelser indenfor tidsplanstyring og byggesags jura, samt erfaring fra mange gennemførte byggesager, er vi godt udrustet til at lede og styre moderne byggesager.

Sikkerhed og sunDhed

Sikkerhed og sundhed på byggepladsen er af stor vigtighed både for den enkelte medarbejder, men også for sikre et sundt og godt arbejdsmiljø til fremme for arbejdet og byggesagen.

Det er bygherre som er ansvarlig for koordinering af sikkerhed og sundhed, som skal tænkes med ind i projekteringen af byggeriet, indretning af byggepladsen og ledelses af sikkerhedsarbejdet på byggepladsen.

AFM råder vi over flere godkendte sikkerhedskoordinatorer som kan hjælpe dig sikker i mål med denne opgave.