BYGGESTYRING

I byggeprocessen er det vigtigt, at der er styring af og mellem de enkelte parter i byggeriet, herunder både i projekteringsfasen og i udførselsfasen.

Den optimale, moderne byggesag

I kraft af uddannelse indenfor tidsplanstyring og byggesags jura, samt erfaring fra mange gennemførte byggesager, er vi godt udrustet til at lede og styre moderne byggesager.

 

Sikkerhed og sunhed

På byggepladsen er sikkerheden af stor vigtighed, og du er som bygherre ansvarlig for koordinering af både sikkerhed og sundhed i byggesagen. Det gælder både i projekteringsfasen og i udførelsesfasen. Med flere godkendte sikkerhedskoordinatorer i virksomheden, kan vi hjælpe dig ved at varetage denne funktion.