BYGHERRERÅDGIVNING

En bygherrerådgiver varetager dine interesser i processen, fra idefase til færdig byggeri og hjælper dig med at sikre, at dit byggeprojekt forløber efter dine forventninger i forhold til tid, pris og kvalitet.

Rådgivning fra ide til virkelighed

Hos AFM Rådgivende Ingeniører A/S er bygherrerådgivning ikke en standard ydelse, men målrettes i hvert tilfælde efter bygherres ønsker og projektets størrelse og karakter. Målet med vores rådgivning er at lede bygherre sikkert igennem byggeprocessen, og opsætte realistiske mål for byggeprojektet, både i forhold til tid, pris og kvalitet, og dermed medvirke til at skabe merværdi.

I AFM har vi mange års solid erfaring med bygherrerådgivning og vi bestræber os på at kombinere erfaringer med nytænkning og innovation. Vores kompetente medarbejdere har konstant fokus på udviklingen i byggeriet både med hensyn til nye lovkrav men især på udvikling af nye processer og introduktion af nye materialer.

Sikkerhed og sunDhed

Sikkerhed og sundhed på byggepladsen er af stor vigtighed både for den enkelte medarbejder, men også for sikre et sundt og godt arbejdsmiljø til fremme for arbejdet og byggesagen.

Det er bygherre som er ansvarlig for koordinering af sikkerhed og sundhed, som skal tænkes med ind i projekteringen af byggeriet, indretning af byggepladsen og ledelses af sikkerhedsarbejdet på byggepladsen.

AFM råder vi over flere godkendte sikkerhedskoordinatorer som kan hjælpe dig sikker i mål med denne opgave.