BYGHERRERÅDGIVNING

Med en byggeherrerådgiver ved din side får du sikkerhed for, at dine interesser i processen bliver varetaget – fra idéfase til færdigt byggeri.

Rådgivning fra ide til virkelighed

Bygherrerådgivning vil altid blive tilpasset dine ønsker og projektets størrelse og karakter. Målet med rådgivningen er, at du som bygherre bliver ledt sikkert igennem byggeprocessen.

Du får hjælp til at træffe informerede beslutninger, minimere risici og sikre, at projektet opfylder alle mål og krav. Her får du virkelig gavn af vores mange års erfaring og vores fokus på nytænkning og innovation – både i forhold til processer og introduktion af nye materialer.

Sikkerhed og sunDhed

Sikkerhed og sundhed på byggepladsen er af stor vigtighed både for den enkelte medarbejder, men også for sikre et sundt og godt arbejdsmiljø til fremme for arbejdet og byggesagen.

Det er bygherre som er ansvarlig for koordinering af sikkerhed og sundhed, som skal tænkes med ind i projekteringen af byggeriet, indretning af byggepladsen og ledelses af sikkerhedsarbejdet på byggepladsen.

AFM råder vi over flere godkendte sikkerhedskoordinatorer som kan hjælpe dig sikker i mål med denne opgave.

 

Nedenfor har vi listet nogle af de opgaver, som du kan få hjælp til med os som professionel bygherrerådgiver:

Projektplanlægning og strategi: Hjælpe dig med at udvikle en klar og effektiv strategi for projektet. Dette kan omfatte identifikation af mål, tidsplanlægning, budgettering og risikostyring.

Udvælgelse af projektteam: Rådgive om og bistå med udvælgelsen af de rette fagfolk og entreprenører til projektet. Dette kan omfatte arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre specialiserede konsulenter.

Kontraktforhandling: Hjælpe med udarbejdelse af kontrakter og forhandlinger med entreprenører og leverandører. Dette indebærer at sikre, at kontrakter er klare, retfærdige og opfylder bygherrens behov.

Tilsyn med designprocessen: Overvåge og evaluere designfaserne for at sikre, at de opfylder dine krav og forventninger. Dette kan omfatte teknisk gennemgang af tegninger, beregninger og andre designelementer.

Budgetstyring: Overvåge projektbudgettet og bistå med at træffe beslutninger for at holde sig inden for de økonomiske rammer. Dette kan også omfatte håndtering af eventuelle ændringer i projektets omfang og omkostninger.

Tidsstyring: Sikre, at projektet følger den planlagte tidsramme, og håndtere eventuelle forsinkelser eller ændringer i tidsplanen.

Kvalitetskontrol: Overvåge og sikre, at kvaliteten af arbejdet opfylder de nødvendige standarder og specifikationer.

Risikostyring: Identificere potentielle risici og udvikle strategier til at håndtere og minimere disse risici.

Drift og vedligeholdelse: Rådgive om operationelle aspekter og vedligeholdelse af bygninger og anlæg efter færdiggørelse.