Bæredygtighed

Få en beregning af din klimapåvirkning – beregning af CO2 emission & LCA.

Bæredygtigt byggeri

Der er stadig større fokus på byggeriets klimapåvirkning og bæredygtighed. Fra 2023 er der krav om at der skal udarbejdes en LCA og livcyklusanalyse for nybyggeri større end 1000m², og at udledningen af CO2 emissionen dokumenteres og at grænseværdierne fastsat i Bygningsreglementet overholdes.

Fra 2025 er kravet gældende for alt nybyggeri uanset størrelse. Det betyder at man skal beregne byggeriets CO2 emission målt over en 50-årig periode, såvel for opførelse af bygningen som for drift og vedligehold.

Du kan vælge at få en af vores certificerede bæredygtighedsrådgivere til at udføre en LCA og beregne byggeriets CO2 emission. Så får du sikkerhed for, at du anvender den optimale certificeringsmetode for byggeriet, herunder om du skal følge Bygningsreglements krav eller om du skal certificere dit byggeri efter DGNB, Svanemærkning, BREEAM, LEED, eller certificering af de enkelte byggematerialer så som Cradle to Cradle eller f.eks. FSC-træ.

Vi tilbyder at rådgive bygherre eller andre beslutningstagere helt fra den indledende fase af byggeriet så den tilknyttede bæredygtighedsleder kan arbejde ud fra et klart mandat, defineret af bygherre.