BYGGESTYRING


Den optimale, moderne byggesag

I kraft af uddannelse indenfor tidsplanstyring og byggesags jura samt erfaring fra mange gennemførte byggesager, er vi godt udrustet til at lede og styre moderne byggesager.

Sikkerhed og sunhed

På byggepladsen er sikkerheden af stor vigtighed, og du er som bygherre ansvarlig for koordinering af både sikkerhed og sundhed i byggesagen. Det gælder både i projekteringsfasen og i udførelsesfasen. Med flere godkendte sikkerhedskoordinatorer i virksomheden, kan vi hjælpe dig ved at varetage denne funktion.


Ring til os på telefon

48 48 24 44
Du er altid velkommen til at kontakte os i formularen herunder: