FUGT


Fugtproblemer

Langt de fleste skader i bygninger forårsages af fugtforhold. Mistænkes fugt og skimmel i byggeriet foretages typisk en undersøgelse af bygningens konstruktioner, vinduer, installationer, udluftningsforhold mv. for at klarlægge, om der kan være bygningsmæssige årsager til skimmelvækst.

Forebygning og udbedring

Vores fugtteoretiske viden gør os i stand til at give en korrekte rådgivning om hvordan man forebygger fugtproblemer både under projektering og udførelse. Er skaden sket kan vi rådgive om mulige udbedringsmetoder.


Ring til os på telefon

48 48 24 44
Du er altid velkommen til at kontakte os i formularen herunder: