48 48 24 44

ERHVERV

Unicef Campus 2

Kattegatvej
2100 København Ø

Campus 2, – et nyt robotstyret verdenslager med tilhørende administrationsfaciliteter, er i 2010-2012 opført som en del af FN-byen og placeret langs skudeløbet, hvorfra det voluminøse byggeri kan opleves fra både land, vand og luften.

Opgaven bestod i opretning af fejl og optimering af installationer for opvarmning, ventilation, køl, el og CTS i administrationsdel af Campus 2. Lige siden ibrugtagning af bygningen, har der været en række installations-
mæssige proble­mer og mangler; bl.a. dårligt indeklima i kontorer og møderum, samt fejl i installationer som køl og et CTS- og automatikanlæg, der ikke gav driftspersonale de nødvendige muligheder for at styre og drifte bygningens mange tekniske anlæg.

AFM varetog projektledelse for alle fag og stod selv for opvarmning, ventilation og køl, mens el og CTS blev varetaget af Orbicon.     

Arktører: AFM Rådgivende ingeniører, Orbicon
Udførelsesår: 2016-2017


PARKEN Sport & Entertainment

2100 København Ø

En opgave som bestod i opretning af fejl og optimering af installationer for ventilation, køl og CTS i Parkens bygning D, H, og F. Siden ibrugtagning af bygningen har der været en række indeklimamæssige proble­mer med støj og svingende rumtemperaturer. Disse er blevet løst samtidig med, at der er opnået en mere energiøkonomisk drift af anlæggene. 

Udførelsesår: 2016-2017


Tandlægeklinik på Frederiksberg

Smallegade 45, 2000 Frederiksberg

Projektet omfattede
ombygning og renovering af porcelænsfabrikkens førhenværende gamle administrationsbygning som nu er en tandlægeklinik. 

Projektet er udført i 2012-2013 i samarbejde med Wenzel + Tuxen arkitekter.


Pharmakon kursuscenter

Milnersvej 42, 3400 Hillerød

Renovering og nybyggeri af Pharmakon kursuscenter i Hillerød. Projektet er udført i 2011 i samarbejde med Tegnestuen Møllestræde A/S.


Ring til os på telefon

48 48 24 44
Du er altid velkommen til at kontakte os i formularen herunder: