ERHVERV

Blokken 55

3460 Birkerød, Samson

Tilbygning til eksisterende erhvervsbyggeri på i alt 660m2 beliggende i Birkerød, i samarbejde med TNT arkitekter som totalrådgiver, CL-CO som hovedentreprenør og os som ingeniørmæssige rådgivere. Projektet har omhandlet mange konstruktionsmæssige aspekter, samt alle installationsfag og en del emner vedrørende energi og fugt. Alt dette er udført internt i firmaet.


Borupvang 5D

2750 Ballerup,
Lejemål for Wihlborgs

Totalrenovering af eksisterende erhvervsbyggeri på 5500 m2 beliggende i Ballerup. Opgaven har været at løse totalrådgiveropgaven i samarbejde med Fischergruppen, der har stået for totalentreprisen. Opgaven har omfattet alle installationsfag, samt koordinering af underentreprenører. Herunder projektering og optegning af alt indenfor VVS.


Unicef Campus 2

Kattegatvej
2100 København Ø

Campus 2, – et nyt robotstyret verdenslager med tilhørende administrationsfaciliteter, er i 2010-2012 opført som en del af FN-byen og placeret langs skudeløbet, hvorfra det voluminøse byggeri kan opleves fra både land, vand og luften.

Opgaven bestod i opretning af fejl og optimering af installationer for opvarmning, ventilation, køl, el og CTS i administrationsdel af Campus 2. Lige siden ibrugtagning af bygningen, har der været en række installations-
mæssige proble­mer og mangler; bl.a. dårligt indeklima i kontorer og møderum, samt fejl i installationer som køl og et CTS- og automatikanlæg, der ikke gav driftspersonale de nødvendige muligheder for at styre og drifte bygningens mange tekniske anlæg.

AFM varetog projektledelse for alle fag og stod selv for opvarmning, ventilation og køl, mens el og CTS blev varetaget af Orbicon.     

Arktører: AFM Rådgivende ingeniører, Orbicon


PARKEN Sport & Entertainment

2100 København Ø

En opgave som bestod i opretning af fejl og optimering af installationer for ventilation, køl og CTS i Parkens bygning D, H, og F. Siden ibrugtagning af bygningen har der været en række indeklimamæssige proble­mer med støj og svingende rumtemperaturer. Disse er blevet løst samtidig med, at der er opnået en mere energiøkonomisk drift af anlæggene. 


Pharmakon kursuscenter

Milnersvej 42, 3400 Hillerød

Renovering og nybyggeri af Pharmakon kursuscenter i Hillerød. Projektet er udført i 2011 i samarbejde med Tegnestuen Møllestræde A/S.


Pleo

Sortedam Dossering 7, 2200 Kbh N

Brandrådgivning og rådgivning i forbindelse med indvendig ombygning for etablering af ny åbning i mellem etagerne og montering af ny intern ståltrappe.Ring til os på telefon

48 48 24 44
Du er altid velkommen til at kontakte os i formularen herunder: