INDEKLIMA & ENERGI

Indeklima og energi er blevet en vigtig faktor i byggeriet. Hos AFM ønsker vi det bedst mulige udgangspunkt for optimering af indeklima og energi. 

Indeklima

Der mange hensyn at tage, når der skal bygges nyt, bygges om eller energirenoveres. Et godt indeklima er afgørende for menneskers trivsel og sundhed, og det giver faktisk også bygningen værdi.

Hos AFM Rådgivende Ingeniører A/S ønsker vi at prioritere bygningens konstruktioner, installationer, materialer, indretning, brandsikkerhed, energi, økonomi m.m. gennem samarbejde og dialog. Dette gøres for at sikre det bedst mulige indeklima i den færdige bygning. Vi tilbyder derfor rådgivning, undersøgelse og vurdering af f.eks. ventilationsanlæg, belysning eller andre tekniske faktorer, der har indflydelse på indeklimaet i bygningen.

ENERGI

Energi er blevet en vigtig faktor i byggeriet, dels for at spare penge, men også for at sikre miljøet. Vi tilbyder kvalificeret rådgivning indenfor energioptimering. Der er i boligmassen et stort fokus på energieffektivisering og besparelser. Med baggrund i dette har vi i AFM specialiseret os i at løse komplekse bygningsfysiske opgaver med henblik på energieffektivisering og optimering af indeklima.

Med vores erfaring og videreuddannelse er vi godt udrustet til at yde dig en optimal rådgiverydelse, der også tager fokus i energioptimering og forbedring af indeklima.

Et område i hurtig udvikling

I takt med stadig stigende energipriser kan der opstå et behov for at sadle om i forhold ændring af energikilder i erhverv, såvel som privatboliger. Hos AFM kan vi hjælpe med vurdering af om det er det rigtige tidspunkt at skifte energikilde til fx varmepumpe ud fra rentabilitetsberegninger.