INDEKLIMA

Hos AFM ønsker vi det bedst mulige udgangspunkt for optimering af indeklima. Vi tilbyder derfor rådgivning, undersøgelse og vurdering af f.eks. ventilationsanlæg, belysning eller andre tekniske faktorer, der har indflydelse på indeklimaet i bygningen.

Indeklima

Der mange hensyn at tage, når der skal bygges nyt, bygges om eller energirenoveres. Et godt indeklima er afgørende for menneskers trivsel og sundhed, og det giver faktisk også bygningen værdi.

Hos AFM Rådgivende Ingeniører A/S ønsker vi at prioritere bygningens konstruktioner, installationer, materialer, indretning, brandsikkerhed, energi, økonomi m.m. gennem samarbejde og dialog. Dette gøres for at sikre det bedst mulige indeklima i den færdige bygning.